Welkom bij La Donna è Mobile! Wij zijn een landelijk vrouwennetwerk. Ons doel is het bevorderen van contact tussen vrouwen, die in een gebied binnen Nederland een beroep uitoefenen, een functie bekleden of een onderneming hebben en die daar vanuit over een deskundigheid beschikken, die interessant en inspirerend is om met anderen te delen. Hierdoor wordt het inzicht in het maatschappelijk leven tussen de leden vergroot en kennis en ervaring worden gedeeld.
De leden van een kring komen tenminste 4 keer per jaar bij elkaar, waarbij ieder zich presenteert en er workshops worden gegeven. Donna is eenvoudig van opzet, zonder overbodige regels of aanwezigheidsplicht. De kwaliteit en sfeer van de bijeenkomsten zorgen ervoor dat de leden ze graag bijwonen.Het netwerk is verdeeld in regionale kringen. Boven de kringen staat een ‘moeder’, die als paraplu fungeert. Wij stimuleren de (onderlinge banden tussen) kringen door structureel overleg tussen de besturen, aandragen van nieuwe leden, kringoverstijgende bijeenkomsten, het bewaken van de grondbeginselen van Donna en het beoordelen en stimuleren van initiatieven voor nieuwe kringen. Wil je contact met ons opnemen, mail ons op info@ladonnaemobile.nl
Previous Image
Next Image

info heading

info content